[PV]Enbizaka no shitateya

posted on 11 Mar 2011 18:17 by niwatori
สวัสดีทุกคนค่ะ>3<
(หลังจากหายไปนานจนบล็อคเริ่มร้าง55+)
ไพรเวทครั้งแรก
รูปดองมาอาทิตย์นึงแล้วค่ะ (ยอมรับผิด m(_ _)m)
ลงช้ากว่า kufufu พอดู -m-
ตำเตือนนิดนึงนะคะ^^-

**เนื่องจากหาชุดที่แน่นอนไม่ได้ในเพลง**
**จึงได้พยายามหาชุดที่ใกล้เคียงมาแทน**
**บล็อคมันแหกไม่ต้องใส่ใจTwT**
มาภาพเปิดก่อนเลย=w=+


円尾坂の仕立

 Cast
 
Niwatori (Kai) @ Luka - Enbizaka no shitateya
 
Golarin @ Kaito(?) & The Death
 
Kufufu @ Photographer
 
Pak @ Staff
 
Don @ Staff
 
 
 
 
เหมือนพวกข้าวใหม่ปลามัน...